Εκτύπωση
06
Ιούνιος
2009

Δημοτική πλατεία στου Μεσσηνέζη

Ξεκίνησαν με εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες διαμόρφωσης σε πλατεία, του οικοπεδικού χώρου, που βρίσκεται ανάμεσα στην εκκλησία και

 το 4ο Γυμνάσιο, στον οικισμό Μεσσηνέζη της πόλεως του Αιγίου. Οι εργασίες εκτελούνται με συνεργεία και δαπάνες της εταιρείας ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. και υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αιγίου. Το χώρο επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Αποστόλης Καραφωτιάς, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Παναγιώτη Γούσα και είχαν μια πρώτη ενημέρωση από τον υπεύθυνο της εταιρείας ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. στην περιοχή μας, μηχανικό κ. Γιώργο Παπαφωτίου. Το έργο αυτό, που θα αναβαθμίσει την περιοχή, εκτελείται από την προαναφερθείσα εταιρεία, κατόπιν σχετικής συμφωνίας που επετεύχθη μεταξύ του Δημάρχου Αιγίου και των στελεχών της ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε., στα πλαίσια της καλής συνεργασίας μεταξύ Δήμου Αιγίου και αναδόχου του έργου της νέας σιδηροδρομικής γραμμής.